Penyelenggaraan & Pembaikan Kerosakan Kumbahan Serta Lain-lain Kerja Berkaitan di SMS Alam Shah